Hızlı Teklif Al
x
x
AD SOYAD
Sizinle e-posta veya telefon ile iletişime geçtiğimizde, size isminizle hitap edebilmek isteriz.
CEP TELEFONU
Bizimle geçerli bir cep telefonu numarası paylaşırsanız, sizinle ilgilendiğiniz araç veya hizmetimiz için irtibata geçebilir.
E-POSTA
Bizimle geçerli bir e-posta adresi paylaşırsanız, sizinle ilgilendiğiniz araç veya hizmetimiz için irtibata geçebilir .
MESAJ
Bize hizmet almak istediğiniz konu ya dailgilendiğiniz araç ile ilgili bilgi verirseniz size daha iyi yardımcı olabiliriz.
İletişim İzin Onayı

Nazer Otomotiv A.Ş. olarak size 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun kapsamında ürün, hizmet ve kampanyalarımız ile ilgili bilgilendirmeler yapmak istiyoruz. Tarafımızca gerçekleştirilecek bilgilendirmeler, kişisel bilgileriniz kullanılarak telefon, kısa mesaj, sms, mms, video, elektronik posta, mektup vb. iletişim araçları vasıtasıyla size sunulacaktır. Bilgilerini verdiğiniz iletişim kanalı/kanalları yoluyla sizinle iletişime geçmemizi kabul ediyorsanız, lütfen onaylayınız.”

Sağlık Sigortası
  Sağlık sigortası nedir?

Sağlık sigortaları; sigortalının, hastalık ve kazaların yaratacağı sağlık giderlerini karşılamak için hazırlanmış planlardır. Oluşan riskler poliçede belirtilen, genel ve özel şartlar dahilinde, limitler doğrultusunda karşılanır.

  Neden Özel Sağlık Sigortası?

Sağlık Sigortası, sigortalılara diledikleri doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğü sağlar.

Sigorta yılı içinde sigortalıların geçirdiği herhangi bir kaza ya da hastalık sonucu yaptırdıkları ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilerine ait masraflarını, sigortalıların seçtikleri ürüne bağlı olarak sadece yurtiçinde veya dünyanın neresinde olurlarsa olsun karşılar.

Sigortalıların hastalanması halinde özel sağlık kuruluşlarında yaptırdıkları tedaviler ile ilgili yüksek meblağlı giderleri karşılayarak, sigortalıların en zor anlarında en büyük yardımcısı olur.

   Sağlık sigortasından kimler faydalanabilir?

Sağlık sigortasına ilk giriş yaşı en fazla 65' tir. Yeni doğan çocuklar, Anne veya babalarının sigortalı olması halinde doğumlarından 15 gün sonra poliçeye dahil edilebilirler.

   Teminatlar nelerdir? Nasıl kullanılırlar?


Sağlık sigortalarında yatarak tedavi ve ayakta tedavi olmak üzere iki türlü tedavi teminatı vardır. Yatarak tedavi teminatı tek başına alınabilir, kullanılabilir. Fakat ayakta tedavi teminatı yalnız başına alınamaz. Genel olarak her iki teminat beraber alınır.

   Yatarak tedavi teminatı nedir?

Hastalığın tedavisi için cerrahi bir uygulama ya da hastanede yatışı gerektiriyorsa kullanılan teminat, yatarak tedavi teminatıdır. Sigorta şirketi oluşacak olan masrafları poliçede belirtilen limitlerde karşılar. Poliçe özel ve genel şartlarında yazılı olan alt limitler olabilir. Bunlar; ameliyat giderleri, oda refakatçi giderleri, özellikli tedavi, yoğun bakım gideri, suni uzuv giderleri, ameliyat malzemeleri, küçük müdahaleler, evde bakım, acil durumlardır.

   Ayakta tedavi teminatı nedir?

Genel olarak sağlık sigortası poliçelerinde belirtilmiş olan özel ve genel şartlar doğrultusunda yatarak tedavinin kullanılmadığı durumlarda; sigortalının doktor, ilaç, tahlil, röntgen, modern teşhis(mr-tomografi-sintografi), fizik tedavi masraflarının karşılandığı teminattır. Ayakta tedavi teminatının katılım oranı şirketlere göre değişir.

   Sigorta ettiren ile sigortalı arasındaki fark nedir?

Sigorta ettiren; sigorta sözleşmesini yapan ve prim ödeme sorumluluğunu taşıyan kişidir. Sigortalı ise poliçe sertifikanızda isimleri belirtilen ve sağlık durumu sigorta sözleşmesine konu olan kişilerdir.

   Tazminat / Prim Oranı nedir? Nasıl hesaplanır?

Tazminat / Prim Oranı, sağlık sigortalı indiriminin belirlenmesinde kullanılan değerdir. Poliçe geçerlilik süresince oluşan tazminat tutarının, ödenmiş olan brüt prime bölünmesi ile elde edilir.   İstisna nedir?

Poliçe Özel ve Genel Şartları gereği teminat dışı kalan durumlardır.


   Acil Durum nedir?

Acil Durum; Poliçe Özel ve Genel Şartları gereği standart istisnalar arasında yer almayan ani bir hastalık veya bedensel yaralanma sonucunda ortaya çıkan ve dolayısıyla geciktirilmesi mümkün olmayacak tıbbi veya cerrahi bakım gerektiren, önemli bir sorun olduğuna dair haklı bir tıbbi görüşe yol açan ve daha sonra hastaneye yatırılsın veya yatırılmasın, bir hastanenin acil servisinde hizmet almayı gerektiren sağlık durumudur.

   Anlaşmalı Kurum uygulaması nasıldır?


Satın aldığınız ürünün geçerli olduğu, anlaşmalı sağlık kuruluşlarına başvurduğunuz da tazminat talebiniz, sizin adınıza doğrudan kurum tarafından bize yapılır. Teminat kapsamında olan sağlık giderleriniz için poliçe teminatlarınız doğrultusunda varsa sadece katılım payını ödersiniz.

   Anlaşmasız Kurum uygulaması nasıldır?

Satın aldığınız ürüne ait Anlaşmalı Kurumlar listesinde yer almayan bir kuruma başvurmanız durumunda ise, aldığınız hizmetin karşılığını öncelikle siz ödersiniz. Gerekli belgeleri bize ulaştırdıktan sonra değerlendirme yapılarak poliçe şartlarına ve teminat tablosunda belirtilen limit ve oranlar dahilinde şirketinizce size yapılır.

   Anlaşmalı-Anlaşmasız sağlık kuruluşu nedir?

Sağlık harcamalarının yol açtığı tatsız durumu biraz olsun hafifletmek ve işleri kolaylaştırmak amacı ile sigorta şirketleri, sağlık kurumları ile anlaşma yaparlar. Sigortalı bu kurumları kullandığında sadece poliçede belirtilen katılım oranları dahilinde ödeme yapıp kurumdan ayrılır. Poliçede belirtilen şartlar dahilinde katılım oranları farklı olabilir. Anlaşmasız kurumlar kullanıldığında ödeme ilk önce sigortalı tarafından yapılır, daha sonra sigorta şirketinden istenir. Ortalama olarak, tüm evraklar tamamsa 5-10 iş günü içerisinde geri ödeme yapılır. Yapılan harcamalar genel ve özel şartlar doğrultusunda karşılanır.

   Yaptığınız tüm sağlık harcamaları sigorta şirketince karşılanır mı?

Yapılan harcamalar almış olduğunuz poliçenin özel ve genel şartları doğrultusunda ve belirtilen limitler dahilinde karşılanır. şirketten şirkete farklılık göstermekle birlikte, bunlardan bazıları şunlardır; kozmetik masrafları, zührevi hastalıklar, AIDS, ARCS ve HIV'e bağlı hastalıklar, tedavi için gerekli olmayan masraflar, doğuştan gelen hastalık veya sakatlıklar, gibi. Sağlık poliçelerinde bu durumlara istisna adı verilir. Her poliçede farklı olabilir.   Bekleme süresi nedir?

Bireysel sağlık sigorta poliçelerinde, daha önceden var olabileceği düşünülen bazı hastalık ya da hamilelik masrafları verilen sürelerde karşılanmaz. Bu süreler 4ay-24ay arasındadır. Bekleme süreleri her şirkette ve poliçede farklıdır. Poliçe alınırken bunların incelenmesi sigortalının lehinedir.

   Doğum masrafları ne şekilde karşılanır?

Şirketlerin hamilelik ve doğum masraflarına yaklaşımı farklılık gösterir. Sağlık sigortalarında, bu konu ile ilgili bekleme süreleri sektörde 4ay-24ay arasındadır. Hamilelik masraflarının ne şekilde karşılanacağı katılım olup olmadığı, limitinin ne kadar olduğu her poliçede farklıdır, ihtiyaca göre çok iyi incelenmesi gerekir.

   Yenileme garantisi nedir?

Her sigorta şirketinde farklı yorumlanan bu konunun genel olarak tanımı şudur; sigortalı kişinin sigortaya ilk giriş yaşının şirket kriterlerine uygun olması şartı ile birbirini takip eden belirli poliçe yenileme sayısı sonunda tekrar risk değerlendirmesi yapılmaksızın ömür boyu bu garanti verilir. Genellikle yatarak tedavi teminatına verilen garanti için yenileme döneminde risk anapzi yapılmaz.

   Yenileme garantisinin veriliş şartları nelerdir?

İdeal olanı; poliçenin özel ve genel şartlarında belirtilen garantinin hangi koşullarda verildiğinin açık olarak yazmasıdır. Verilen garanti neleri kapsamaktadır? Sigortalıya ne gibi haklar tanımaktadır? Garanti alındıktan sonra sigorta şirketi, sonradan oluşabilecek riskler için tekrar prim talep etme hakkı ya da riski kapsam dışında tutma olasılığı mevcut mudur? Tüm bu kriterlerin sigortalı adayının kendini garantide hissetmesi açısında iyi anlaşılması gerekir. Dikkat edilmesi gereken verilen garantinin ömür boyu olmasıdır.

   Poliçenin anlaşmalı kurumlarının önemi nelerdir?

Burada sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu kuruluşlarla, poliçenin geçerli olduğu kuruluşları birbirinden ayırmak gerekir. Çünkü sigorta şirketinin anlaşması olduğu halde, o poliçe için geçerli olmayan kuruluşlar olabilir. Sağlık sigortası poliçesinin rahat kullanımı açısından bunlara dikkat edilmesi yerinde olur.   Almak istediğiniz poliçe gerçekten limitsiz mi? Alt limitleri var mı?

Limitsiz görünen birçok ürünün kendi içinde alt limitleri olabilir. Günlük, vaka başına, senelik limitleri var mı? Bunların mutlaka incelenmesi gerekir. Özellikle büyük risklerin güvence altına alındığı yatarak tedavi limitlerinin dökümünün edinilmesi, karşılaştırma açısından faydalıdır.   Hasarsızlık indirimi nedir?

Sigorta şirketlerinin ürün yapıları farklı olduğundan hasarsızlık indiriminin olup olmadığı ve hangi şartlarda devreye girdiği sorulmalıdır. Uygulanan indirim tüm aile poliçesi üzerinden mi? Yoksa fertlere özel indirimler midir? Sigortalı adayına uygunluğu açısından incelenmelidir.   Diyaliz, Kemoterapi, Radyoterapi tedavileri karşılanır mı?

Bu tedavi şekilleri sağlık sigorta poliçelerinde Özel ve Genel şartlar dahilinde karşılanabilir. Eğer ayakta tedavi teminatından karşılanacak olursa, tedavi için verilen limit yetersiz kalacaktır. Tercih edilmesi gereken, yatarak tedaviden karşılanmasıdır.

   Refakatçi ücreti karşılanır mı?

Sigortalı adayının hastanede yatarak tedavi görmesi durumunda yanında kalacak olan refakatçinin masrafları genellikle karşılanır. Hangi limitte ve nasıl karşılandığı? Yaşı çok küçük ya da ilerlemiş olan sigortalı adayları için bu kriterlerin incelenmesi gerekir.

   Poliçelerdeki doğum teminatları paket halinde midir??

Sağlık sigortalarında, doğum teminatı paket şeklinde olabilir. Yani sigortalı adayının belirlediği ya da paketin kapsadığı bir hastanelerde geçerli olabilir. Genellikle hamilelik gerçekleştikten sonra plan değişikliği yapılamaz. Sigortalı adayının doğum yapacağı hastaneyi önceden seçmesi gerekebilir. Bu olasılık dahilinde tüm yer değiştirme risklerinin düşünülmesi gerekir ( tayin, başka bir şehre taşınma gibi). Aksi takdirde paketteki hastane doğum esnasında kullanılamayacak ve paket dışındaki hastane masrafları sigortalı adayına kalacaktır. İkinci bir teminat şekli ise herhangi bir hastane limiti olmadan, belirli bir para teminatının verilmesidir (TL, USD DOLAR, EURO gibi). Bu durumda verilen teminatın yeterli olup olmadığı, kişinin kullanmak istediği hastane ücretleri düşünülerek karar verilmelidir. Eğer yetersiz olduğu düşünülüyorsa, doğum teminatının arttırılması önerilir.

   Poliçelerin coğrafi sınırları olur mu?

Poliçelerin ya da içerdikleri teminatların coğrafi sınırları olabilir. Yurtdışına sık olarak çıkılıyorsa tüm dünyada geçerli olabilecek bir plan tercih edilmelidir. Yatarak tedavide yurtdışı tedavi teminatı olması, sigortalı adayının başına gelebilecek sağlık harcamalarını da teminat altına alır. Uzun süreli kalış gerektiren durumlarda ayakta tedavi teminatı da düşünülmelidir.

   Acil danışmanlık hizmeti nedir?

Sigortalı adayının başına gelebilecek herhangi bir acil durumda, danışabileceği herhangi bir tıbbi yardım hattı çok önemlidir. Bu hatlar genellikle 7/24 saat çalışır. Gerektiğinde ambulans temini, ilk yardım, kişinin sakinleştirilmesi konusunda yardımcı olurlar. Bu hizmeti sağlamış olan sigorta şirketlerinin tercih edilmesi sigortalının lehinedir.

   Sağlık sigorta poliçemi nasıl seçmeliyim?

Sağlık sigortanızı seçerken, öncelikle alışkanlıklarınızı ve ihtiyacınızı dikkate almalısınız. Yatarak tedavinin önemli olması veya bunun yanı sıra ayakta tedavileri de teminat altına almak istemeniz gibi size özel nedenler teminat seçiminde çok önemlidir. İhtiyaç duyduğunuz teminat yapısı, teminat tutarı ve gelir düzeyiniz, sağlık paketi seçiminde kararınızı etkileyecek unsurlardır.

   Poliçe aldığımda teminatım ne zaman başlar?

Sigortanız, poliçenizde başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğleyin saat 12’de başlar ve öğleyin saat 12’de sona erer.

   Hangi sağlık harcamaları poliçe kapsamı içindedir?

Sağlık sigortası başlangıç tarihinden sonra oluşan hastalık ve kazalara ilişkin harcamalarınız, poliçe özel ve genel şartları ve istisnalarında tanımlandığı şekilde kapsam içinde olup, teminatlar dahilinde karşılanmaktadır.

   Özel sağlık sigortasının önemi nedir?

Kişiler mevcut Sosyal Güvenlik Sistemi (SSK, Emekli Sandığı, Bağkur) neden yeterli hizmet alamadıkları için daha iyi hizmet alabilecekleri Özel Sigortalara yönelmektedir.

Özel sağlık sigortaları, olası sağlık sorunlarına çağdaş ve kapsamlı çözümler getirmektedir. Özel sağlık sigortalarında, kişiler diledikleri doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğüne sahiptir.

   Türkiye'de sağlık sigortası hangi aşamadadır?

Türkiye`de yaklaşık 700.000 sağlık sigortalısı bulunmaktadır. Bu oran, nüfusun %1`ini oluşturmakta ve bu da çok düşük bir orandır.

Sigortacılıkta "Büyük Sayılar Kanunu" geçerlidir, sigortalı sayısı ne kadar artarsa sigortanın fiyatı da o kadar azalacaktır.

Poliçe ücreti makul seviyelerde kaldığı sürece de sigortalı sayısı artacaktır.

   İnsanlar kaç yaşlarında bu sisteme girmelidir?

Ne kadar genç yaşta sisteme girilirse o kadar iyi olur.

Kişilerin sağlık sorunu yokken sisteme girmeleri, onların uzun vadede kazanımlarını arttıracaktır, öncelikle sağlıklı yaşama ihtimali artacaktır.

   Seyahat Sağlık Sigortası

Yurt dışı seyahatlerinizde karşılaşabileceğiniz acil sağlık problemlerini teminat altına alan ve seçilen alternatife göre asistans hizmetleri ile desteklenmiş seyahat sağlık sigortasıdır.

   Neden Yurtdışı Sağlık Sigortası yaptırmalıyım?

Seyahat sağlık sigortası yurtdışına çıkışlarda en önemli gereklerden biridir. Yurtdışında bulunurken hastalık veya kaza halinde acil tıbbi yardım hizmetlerinin yanı sıra tedavi giderlerinin karşılanmasını da sağlamaktadır. Ayrıca Schengen ülkelerine vize için gerekli bir sigortadır. Çok ucuz bir primle büyük bir teminata sahip olmak mümkündür. Üstelik sigorta yaptırmak artık çok kolaydır.

   Poliçe aldığımda teminatım ne zaman başlar?

Sigortanız, poliçenizde belirtilen başlama ve sona erme tarihlerinde yürürlükte kalır ve seyahat başladığı noktada devreye girer. Poliçeniz kapsamında sunulan hizmetler, ancak sigorta priminin tamamının ödenmesi ile başlar. Türkiye’de gerçekleşen sağlık giderleri kapsam dışındadır.

   Poliçem bittiği tarihte tedavim devam ediyorsa ödeme yapılıyor mu?

Poliçenizin bitiş tarihinden sonra tedavinizin devam ettiği durumlarda, teminat, poliçenizin bitiş tarihinden itibaren 7 gün daha geçerlidir.   Teminatlar

Ayakta tedavi kapsamında yapılan acil muayene tanı ve tedavi amaçlı masraflar, ilgili doktorun yazdığı ilaçlar ve kullanılan tıbbi malzemeler,

Kaza veya ani hastalık sonucu hastane tedavisi masrafları,

Sigortalının tıbbi nedenlerle nakli veya seyahati,

Sigortalı 'nın vefatı halinde cenazenin tıbbi şartlara uygun olarak nakli veya bulunduğu ülkede defnedilme masrafları.

Bu Sayfayı Paylaş
 
 
Trafik Sigortası
Detay İçin tıklayınız
 
Kasko
Detay İçin tıklayınız
 
Konut
Detay İçin tıklayınız
 
Dask
Detay İçin tıklayınız
 
Sağlık
Detay İçin tıklayınız
 
Seyahat
Detay İçin tıklayınız
 
Bireysel Emeklilik
Detay İçin tıklayınız